سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیاوش پورطهماسبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار
آذر تاجور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

چکیده:

در دوران جهانی شدن فرهنگ ایثار و شهادت درعرضه راسنه ها و ارتباطات تجلی می یابد و پیام آن به کمک رسانه ها به مخاطبان منتقل می گردد برپایه چنین دیدگاهی باید گفت که بدون رسانه ها در دوران جهانی شدن اصولا تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت نمی تواندصورت گیرد چرا که در دوران جهانی شدن آیین ها مراسم و مناسب در متن ارتباطات و رسانه ها شکل میگیرند به عبارت دیگر می توان گفت که ارتباطات چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی خود نوعی از ایین و مراسم است که در متن فرهنگهای مختلف شکل میگیرند و معنا می یابند مراسم و آیین های ملی مناسب اسلامی همچون عاشورا ماه رمضان حج، تنها زمانی معنای کامل خود را به دست می آورند که به شکل جمعیو درجمع تجسم یابند این جمع است که می تواند معنای ارتباطات را به شکل کامل مورد تجربه قرار دهد و این معنا در آیین ها و مناسک است که متکامل می گردد متعالی می شود و بصورت فرهنگ ایثار و شهادت به ثمر می نشیند.