سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین خصاف مفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی

چکیده:

مسجد ازدیرباز نهادی درخدمات اهداف و نیازهای جامعه و حکومت اسلامی درزمینه های مختلف بوده است این نهاد از انجا که ریشه درفرهنگ و ارزشهای مسلمانان داشته و اداره آن توسط خود مردم بوده است توانسته است خود را با نیازهای محیطی وفق دهد علاوه براین مسجد به عنوان یکی از عناصرمهم شهرسازی درسنت شهرسازی ایرانیان مطرح بوده است مسجد علاوه برتامین کارکردهای عبادی تربیتی که مهمترین کارکردمسجد را شکل میدهد سایرابعاد زندگی شهروندان اعم ازاقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و مدیریت شهری را نیز پوشش داده اهست دراین نوشتار نویسنده قصد دارد با مطالعه موردی شهرستان کاشان به عنوان یکشهرمذهبی و دارای مساجد فراوان و با رویکردی کیفی کارکردهای موجود مسجد دراداره امورشهری را مورد مطالعه قرار دهد لذا پس از معرفی محیط ابعاد و خرده سیستمهای موجود درحوزه مدیریت شهری به منظور کسب نگاهی کلان به این حوزه به تبیین کارکردهای مسجد دراین زمینه می پردازیم