سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن قربانی – کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهرا

چکیده:

توسعه سریع تکنولوژی های کامپیوتر و اینترنت، یادگیری الکترونیکی را به یک روش مهم یادگیری تبدیل کرده است.امکان دارد استفاده کردن از فن آوری های پیشرفته از قبیل اینترنت، اینترانت، ماهواره و… رضایت بخش نباشد، مگر این کهبرای اینکار الگوهای طراح ی آموزشی به کار گرفته شوند تا از پیچیدگی های بالقوه و فراروی اجتناب شود. طراحی آموزشی یک روند حل مسأله است که برای تولید برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیت یک روش مستمر و قابل اعتماد می باشد.طراحی آموزشی موجب می شود تا روند آموزش در مسیر مشخصی قرار گیرد و از مبهم بودن و حالت غیرقابل تعریف بیرونبیاید. الگوهای طراحی آموزشی برای طراحی مجموعه های مختلف یادگیری کاربرد دارند و طراحی آموزشی را به عنوان وسیله ای برای حل مسأله در نظر می گیرند.