سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرحمان دانیالی – رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد
فاطمه محمدی ایدغمیش – کارشناس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد
شیلا حجه فروش نیا – کارشناس ارشد محیط زیست
مژگان خدادادی – مدیر گروه شیلات واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز مبرم به حفاظت ، احیاء و کسترش محیط های طبیعی و با ارزش چون تالابها ، برای تأمین نیازهای زیست محیطی بشر در راستای توسعه پایدار آن به شدت احساس می شود . از سوی دیگر به دلیل آنکه تالابهای متعدد موجود در کشور ما از منابع حیاتی و مهمی در ذخیره سازی آب ، پاکسازی مواد سمی و محیط زیست مناسب پرندگان و آبزیان گوناگون از جمله ماهیها و… می باشند ، اهمیت توجه به این اکوسیستمها را دو چندان می نماید . کوشش برای شناسایی و حفظ ذخایر گیاهی تالابها و بررسی عوامل مؤثر بر آنها جهت پیشبرد اهداف بلند مدت و حفاظت محیط زیست کشور نیز یکی از ضرورتهای اولیه برنامه ریزی کلان کشور محسوب می شود . بنابراین مطالعه و تحقیق برای شناسایی و ارزیابی این ذخایر ارزشمند ، حفاظت ، احیاء و توسعه آنها،ازجمله تحقیقات بنیادی است که می بایست به سرعت صورت پذیرد . لذا در سال ۱۳۸۵ به مطالعه نقش گیاهان آبزی و عوامل مؤثر در تغییر و پراکنش ماکروفیتهای تالاب گندمان ، واقع در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شد . گیاهان آبزی شناسایی شده در قالب شانزده تیره ، در جذب مواد غذایی موجود در آب ، تغذیه باکتریها ، افزایش اکسیژن محلول در آب ، تثبیت بستر و ایجاد مکانی مساعد رشد و تخمریزی گونه های مختلف جانوری نقش بسزایی داشتند . اما عواملی از قبیل ساختار و اندازه ذرات بستر ، فراوانی مواد آلی و موادغذایی ، نوسانات میزان آب در تالاب ، ورود چهارپایان به مناطق اطراف تالاب جهت چرا ، قطع و نابودی گیاهان آبزی حاشیه به منظور استفاده های متعدد اهالی منطقه و ورود کودها و سموم مختلف کشاورزی به تالاب از طریق زمینهای زراعی اطراف ، در تغییر گونه ها و پراکنش آنها نقش مؤثری را ایفا می نمودند که در نهایت صدماتی را به تنوع زیستی منطقه و بار اکولوژیکی تالاب وارد می ساختند