سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نجفی ساروکلایی – شرکت توسعه کارنامک مشاوره ، آموزش ، تحقیق و خدمات مهندسی مدیرعامل
مرتضی بیات – کارشناس صنایع، مسئول دایره برنامه ریزی و سیستم ها، موسسه مهندسین مش

چکیده:

یکی از مباحث مهم در استقرار سیستم مدیریت کنترل کیفیت، واسنجی ۱ (کالیبراسیون) تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در خلق محصول می باشد. نظر به اینکه واسنجی های دوره ای نیاز به تجهیزات، فضا و شرایط محیطی ویژه ای دارد لذا به طور معمول این مهم در سازمان ها برون سپاری شده و منجر به افزایش هزینه های سازمان می شود. به همین دلیل سازمان هایی که تمایل به ارتقاء و استاندارد نمودن مباحث کیفی دارند پس از مدتی بعلت هزینه بالای واسنجی تجهیزات خود ، از اینکار منصرف و یا در فرآیند انجام واسنجی به سمت راه های گریز از این موضوع هدایت میگردند . در یک نگاه، موقتی بودن پروژه های عمرانی موضوعی است که عدم علاقمندی مدیران پروژه در انجام هزینه در بخش واسنجی تجهیزات را بهمراه دارد و در نگاهی دیگر ابعاد، اندازه و مبلغ کل ساخت و تحویل پروژه و اعمال راهکارهایی جهت کاهش هزینه های کالیبره نمودن تجهیزات آزمایشگاهی، منطقی بودن این هزینه های کاهش یافته را، ثابت م یکند ، بدیهی است با اعمال واسنجی تجهیزات پروژه میتواند از احتمال ایجاد آیتمی مهم در عدم کیفیت دور گردد. این مقاله تلاش مینماید در بخش تولید و آزمایشات لازم برای بتن ، ج ایگاه ویژه کالیبره تجهیزات آزمایشگاهی را یادآوری نماید و اهمیت تقسیم بندی ابزارهایی که نیاز به واسنجی یکبار برای کل پروژه و یا در بازه های زمانی کوتاهتر دارد را یادآور گردد. بدیهی است هر چه زمان انجام واسنجی تجهیزات طولانی تر گردد کاهش هزینه های آن مشهود بوده و این امکان برای سازمان ملموس تر خواهد بود. این مقاله اشاره دارد به شیوه هایی که امکان کاهش تعداد دفعات نیاز به واسنجی تجهیزات را برای سازمانها فراهم می آورد و از این طریق عملا شرکت ها از هزینه نمودن در این بخش معاف میگردند