سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فضایل شاهماری سوها – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
کاظم منافی شرف آباد – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
مدینه آدیگوزلی – کارشناس علوم تربیتی

چکیده:

درهنگامه جهانی شدن پیچیده و متحول امروزی سازمان ها و مراکزی میتوانند به بقا وپویایی خود ادامهدهند که بتوانند با خلق طرح ها و ایده های نو گامهای موثری درجهت تقویت بنیه های مراکز تولیدی و صنعتی و بروز وظهور مراکزی خلاق ونواوری فراهم آورند به همین جهت هدف ازانجام این مطالعه بررسی و تبیین نقش خلاقیت نوآوری درافزایش و ارتقای تولید ملی درسازمان ها می باشد این تحقیق ازنوع پژوهشهای کاربردی و توصیفی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است بنابراین اطلاعات آن بصورت مطالعه کتابخانه ای گرداوری شده و نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد برای ارتقا و افزایش تولید ملی و رقابت باید عوامل موثر درافزایش نوآوری و خلاقیت درسازمان ها و مراکز علمی و تولیدی همچون برنامه ریزی اماده سازی منابع انسانی به کارگیری فناوریهای نوین فرهنگ سازمانی و ایجاد ساختارهایمناسب مورد توجه مدیران و مسئولان این مراکز قرارگیرد. زیرا نوآوری و خلاقیت درسازمان ها ازمهمترین روشهای کسب مزیت رقابتی و تداوم رشدی به شمار میروند.