سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد پیرزاد – عضو هیات علمی گروه مرمت ابنیه موسسه آموزش عالی نیما محمود آباد. استاد
حشمت اله الهامی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از ارایه این مقاله بررسی نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار شهری بخصوص در شهرسازی ایران است شهر سیستمی پویا است که عملکردهای ساختارهای آن، پیوسته با هم تعامل دارند؛ برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است و ما نمی توانیم کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم بسپاریم و انتظار بهبود داشته باشیم. در صورت فراهم نبودن شرایط لازم برای بنیانگذاری تفکر و راه اندازی عمل و کاربست برنامه ریزی امکان بکارگیری رهیافتهای مبتنی بر تفکر راهبردی نیز وجود ندارد. مشکلات ساختاری مدیریت و برنامه ریزی در دو عرصه شهری و منطقه شهری آن، عملاً برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر طرحهای توسعه شهری را با چالشی بزرگ مواجه کرده است بیش از یک دهه است که سخن از ضرورت یکپارچگی مدیریت شهری و فوایدش در ایران مطرح شده لذا به نظر می رسد از طریق ابزار مدیریت واحد شهری فناوری اطلاعات و ایجاد شهرالکترونیک می توان در کاهش ناهماهنگی بین مدیران و ایجاد یکپارچه سازی به سمت توسعه پایدار شهری قدم برداشت. انعکاس مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار معماری و شهرسازی ایران با توجه به پژوهش های میدانی و کتابخانه ای مبحث اصلی مقاله ذیل می باشد.