سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

رامین احمدپور –

چکیده:

بحران وضعیتی ناگهانی و غیرعادی است که درنتیجه بروز حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی بوقوع می پیوندد حوادث غیرمترقبه برحیات انسانی موثر بوده و طی دو دهه اخیر صدها میلیون انسان زندگی خویش را درحلقه آسیب ها و خسارت ناشی از اینگونه حوادث احساس کرده اند و میلیون ها نفر جان باخته و خساراتی بالغ برصدها میلیون دلار رشد توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی را با مانع روبرو کرده است تجربیات گذشته درکشور ما نشان میدهد که مقابله با حوادث غیرمترقبه و تبعات و عوارض آن به عنوان یک چالش بزرگ فراروی مسئولین قرار دارد و مدیریت بحران درهنگام بروز حوادث همواره با مشکلات جدی روبرو بوده است لجستیک نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران از این قاعده مستثنی نمی باشد لجستیک درزنجیره تامین نقش اساسی و تعیین کننده ای را برعهده دارد که درصورت اختلال درایفای این نقش کل فرایند مدیریت بحران با مشکل روبرو شده ودچار اختلال خواهد شد.