سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا میری – استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واح
مرضیه دارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یک صنعت درآمدزا و مهم در خدمت توسعه اقتصادی کشورها ایفای نقش می کند و پیامدهای شکوفایی اقتصادی و توسعه فرهنگی و ارتباط ملل را به همراه م یآورد. جزیره زیبای قشم به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور، از حساسیت خاصی در همه ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. این جزیره بزرگترین جزیره ایرانی در خلیج فارس است که به واسطه ویژگی خاص نزدیک بودن به ساحل، دارای موقعیت خاصی است. با توجه به ماهیت جزیره ای بودن قشم و موقعیت جغرافیایی مشتمل بر حضور اکوسیستم های خاصی چون جزایر مرجانی، جنگ لهای حرا و اراضی خاص و وسیع داخلی، علیرغم عدم توسعه درخور و شایسته، نیازمند توجه ویژه ای مبتنی بر شناخت دقیق وضعیت همه جانبه منطقه، برنامه ریزی و مدیریتی مستمر است. در این تحقیق کتابخانه ای، وضعیت موجود، تنگناها و راهکارهای توسعه در گردشگری پایدار بر چش مانداز آینده منطقه قشم مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، با شناسایی امکانات موجود، توان مندی ها و جاذبه های گردشگری منطقه، توسعه پایدار قشم مورد بررسی قرار می گیرد.