سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرحناز نورایی – مربی گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور
بهمن شفیعی – مدرس دانشگاه پیام نور
سونیا سیفی – مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن ، غیر قابل تصور است.گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده است ، که تشدید آلودگی های محیطی از مهمترین این عوارض به شمار می آیدکه خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است.اگر شهرها رابه مثابه ارگانیسمهای پویا و کانون فعالیت هایانسانی بررسی کنیم، می بایست کاربریهای فضای سبز را به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیاتی آن بپذیریم. ولی عواملی مانند مشکلات زندگی شهری، ایمنی پارک و فضاهای سبز، و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه هایمختلف سنی و جنسی دراین مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها می باشند. نتایج نشان می دهد سرانه فضای سبزشهری در کشور ما) ۷تا ۱۲ متر مربع( با استاندارهای واقعی آن که ) ۲۲ تا ۲۲ مترمربع برای هر نفر(تفاوت زیادی دارد که در این میان شهرستان اسلام آباد غرب هم از نظر نظر جمعیت و هم از نظر وسعت دومین شهستان بزرگ استانکرمانشاه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی که عامل اتصال استانهای ایلام ، ۲ بخشی از استانهای لرستان و خوزستان و همچنین شهرهای غربی استانکرمانشاه به مرکز کشور می باشد که در طی سالهای گذشته با افزایش بی رویهجمعیت مواجه بوده است. . که سرانه فضای سبز آن ۷۴٫۳ متر مربع است که نشان دهنده کمبود فضای سبز در مقایسه با استاندارهای واقعی) ۳۲ متر مربع(آن است که این امر لزوم توجه بیشتر به مقوله توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی جهت توسعه و گسترش فضای سبز را ایجاب می کند