سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
احمد قاسمی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
فرزاد یدیسار –
امین بردیده –

چکیده:

امروزه گردشگری به یک صنعت تبدیل شده است که بدان وسیله کشورها می توانند ازمنافع آن درجامعه جهانی بهره مند شوند صنعت توریسم و گردشگری درکشور ما از رونق زیادی برخوردا رنمی باشد و یکی از عوامل دخیل دراین امر نبود زیرساختهای توریستی و گردشگری درکشور است شهربوشهر درجنوب کشور و درکنار آبهای نیلگون خلیج فارس واقع شده و بهمیندلیل از جاذبه های گردشگری فراوانی و بالقوه ای برخوردار می باشد بندربوشهر با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ طبیعت و بناهای تاریخی با ارزش توانایی قرارگیری درجایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری را داراست اما علیرغم وجود پتانسیلهای مناسب گردشگری و بویژه اکوتوریستی بدلیل نبود زیرساختهایمناسب گردشگری و محرومیت نسبی این شهر شاهد فقدان برنامه ریزی درصنعت گردشگری می باشیم لذا قبل از هرکاری باید مکانهای مناسب گردشگری و زیرساختها را برای جذب گردشگران فراهم نمود