سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید کیانوش لاری بقال – دانشگاه آزاد ذمی واحد دزفول -دانشکده معماری-استادیار-دکتری شهرسازی

چکیده:

سازه‌های آبی باستانی شهر دزفول اعم از پل- که نام دزفول از آن گرفته شده است، آسیاب های آبی و نیز سایر دست ساخته‌های بشری، مانند کت ها و قمشها و…. فارغ از کارکرد قدیمی آن‌ها در روزگار حاضر دارای نقش دیگری نیز هستند که شناخت این نقش و تقویت آن از طریق تقویت نقاط مثبت و برطرف نمودن نقاط ضعف می‌تواند بر افزایش اثرگذاری این نقش مؤثر باشد. اما نقش امروزه سازه‌های آبی دزفول ، نقش آن‌ها در عرصه بصری کالبد شهر دزفول می‌باشد . عوامل هویت ساز هر شهر، عوامل کالبدی، عوامل کارکردی به عواملی است که بر دریافت منی به احساس و ادراک شهروندان اثر می‌گذارد. عناصر و عوامل کالبدی، در شکل‌گیری و تأثیرگذاری بر عامل دیگر نیز نقش دارد. بنابراین از نقش غیرقابل انکاری در هویت بخشی به شهر و نیز تأثیرگذاری بر تصویر ذهنی شهروندان برخوردارند . لذا در این پژوهش، به بررسی نقش و جایگاه سازه‌های آبی باستانی دزفول در عرصه بصری (جنبه‌های زیبایی شناسانه کالبد ) پرداخته می‌شود و هدف از این پژوهش دریافت این مهم است که نقش این عوامل در کدام از سه بستری کالبد شهر مؤثرتر است و، به شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها در عرصه بصری کالبد شهر دزفول پرداخت خواهد شد . در جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از روش مشاهده و ضبط آن استفاده شده است و در ارزیابی اطلاعات از راهبردهای کیفی بهره گرفته شده است. در نهایت پژوهش به دریافت نقش سازه‌های باستانی آبی به سر در هر یک از ارزش‌های بصری کالبد شهر دزفول و آسیب‌شناسی آن‌ها منجر خواهد شد .