سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاروق رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
سیدناصر سعیدی – استادیار، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
امیرسعید نورامین – مربی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
بهرام شمالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم جهت برقراری ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی کنترل و بازرسی کشتی های خارجی می باشد وآخرین ابزار جهت حذف کشتیهای غیر استاندارد از سطح دریاها می باشد. دراین تحقیق با استفاده از تحلیل داده های بدست آمده از سازمانبنادر و دریانوردی ایران در مورد کنترل و بازرسی کشتی های ورودی به آبهای سرزمینی ایران از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ ، میزان اثر بخشی اینبخش را در ایران مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت در این تحقیق معین شد که در طی این سالها ۴۳۲۴ کشتی مورد بازرسی قرار گرفت که از این مقدار، ۲۶۹۲ کشتی دارای نقض بودند که دراین بین ۴۶۶ کشتی توقیف شدند. بیشترین نقض قوانین را هم کشتی های تحت پرچم روسیه دارابودند و بیشترین توقیف کشتی هم مربوط به کشتی های آدربایجانی بوده است. نقض در سیستم اطفای حریق در بین دیگر موارد نقضقوانین بیشترین فراوانی را دارا بوده است و دراین بین کشتی های کالاهای عمومی و چند منظور، نیز نسبت به دیگر کشتی ها نقض قوانین بیشتری را دارا بوده اند