سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مراد مرادی – کارشناس ارشد مدیریت ترافیکو کارشناسعالی تصادفات
ایرج محمدی – کارشناسآسیبهای اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

چکیده:

امروزه فرهنگ ترافیک،اصلی مسلم و دقیق ونشانه درجه تمدن ملتها درآمده است.بطوریکه وضعیت ترافیک وحرکت عابرین وخودروها معرف فرهنگو تمدن آن شهر می باشد.ویکی از پایه های اساسی اجتماع متمدن رانظم وقانونمندی جوامع معرفی می نمایند. با توجه به نقش وتاثیر خواسته وناخواسته رسانه های گروهی در فرآیند آموزش، تغییر،ترویج و ایجاد فرهنگهای اجتماعی از مهمترین ابزارهای تولید و توسعه درایجاد توسعه و ارتقاء فرهنگ ترافیک به شمار می روند. پژوهشها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر گذاری برنامه ها و تیزرهای تبلیغاتی وآموزشی ترافیک ،که با همکاری پلیس و رسانه های گروهی تهیه و منتشر گردیده.این واقعیت را به ما نشان می دهد.که بیش از ۹۷ % شهروندان معتقد به تاثیر گذاری رسانه ها بر رفتار ترافیکی خود بوده اند. بنابراین با توجه به جایگاه ومقبولیت رسانها در جامعه واهمیت خاص و ویژه رسانه ها وتاثیرگذاری آنها در فرهنگ ترافیک ،اهمیت این موضوع را برای ما در ساخت برنامهای ترافیکی مشخص می نماید.که در تهیه و ساخت برنامه های آموزشی باید به اصول و قوانین تبلیغات و آگاه سازی توجه نمائیم.وازساخت و پخشبرنامه های غیرکارشناسی و برنامه ریزی شده وعجولانه خوداری نمائیم.ودر پخشوانتشار تمام رفتارهای ترافیکی در برنامه ها توجه شود.تا از اثرات نامطلوب وناخواسته این برنامه ها کاسته شود.هدف این مقاله ارتقای کیفی وکارشناسی شده برنامه های آموزش ترافیکاز طریق رسانه های گروهی می باشد.