سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن شفیعی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان
جعفر کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان
محمد شمسی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان
فاطمه روانبخش – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان

چکیده:

گردشگری امروزه به یکی از فعالیت های مهم اقتصادی درجهان تبدیل شده است و بخش مهمی از درآمد بسیاری از کشورها از طریق فعالیت های گردشگری تامین می شود هرچند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متولی بخش جهانگردی است ولی با توجه به اینکه دهیاری ها مدیریت محلی درسطح روستاها را عهده دار می باشند و با عنایت به قوانین و مقررات وضع شده در زمینه ی شورای اسلامی روستایی و دهیاری ها که درآنها وظایف و اختیاراتی برای این نهادها مشخص گردیده است لذا آنها می توانند نقش اصلی درتوسعه گردشگری روستایی ایفا کنند دراین میان روستای حسن آباد به دلیل دارا بودن ویژگیهایمنحصر بفرد طبیعی آب وهوای مطبوع و برخوردار ی از جنگلهای تنک بلوط قرار گرفتن درفاصله چندکیلومتری تنگه مرصاد قابلیت های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد دراینمقاله که از روش توصیفی تحلیل استفاده شده است نتایج آن بازگوکننده این است که آنچه در موفقیت طرح های گردشگری نواحی روستایی اهمیت بسزایی دارد همکاری وسیع و نزدیک جامعه روستایی و مسئولین محلی و منطقه ای است.