سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حامد بردبار –
حسین خنیفر – دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
غلامرضا جندقی – استاد تمام پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده:

بی اخلاقیهای کارکنان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات باعث شده است تا سوالاتی در خصوص نقش رهبری اخلاقی وجو کاری اخلاقی و اخلاقیات، در کاهش رفتارهای مخرب هنگام به کارگیری فناوری اطلاعات ایجاد گردد. بر این اساس،کاهش رفتارهای مخرب سازمانی مستلزم اخلاقگرایی رهبران و مدیران و جو کاری اخلاقی سازمان است تا در پرتو جاریشدن اخلاق و رعایت ازرشها، توفیقات سازمانی کسب گردد. این مقاله ضمن بیان نمونه بی فضیلتیهایی که در زمینه بهکارگیری فناوری اطلاعات وجود دارد، به توجه به ادبیات مرتبط با رهبری اخلاقی، مبانی نظری جو کاری اخلاقی و اخلاقیات وامتزاجش با فناوری اطلاعت، راهکارهایی را جهت کاهش سطح بی اخلاقیها در این حوزه ارائه میدهد. این راهکارها با توجهبه اتکای مدیران به ارزشهای اخلاقی و ایجاد فضای کاری اخلاقی استخراج گردیده است.