مقاله نقش و تاثیر حزب عدالت و توسعه در گسترش روابط ایران و ترکیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: نقش و تاثیر حزب عدالت و توسعه در گسترش روابط ایران و ترکیه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایرن
مقاله ترکیه
مقاله حزب عدالت و توسعه
مقاله روابط سیاسی-دیپلماتیک
مقاله روابط امنیتی
مقاله روابط اقتصادی
مقاله روابط فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق بطحایی اصل ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صراف یزدی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر به بررسی روابط ایران و ترکیه در ابعاد و سطوح مختلف پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه پرداخته می شود. در تجزیه و تحلیل روابط دو کشور به نقش حزب عدالت و توسعه در توسعه این روابط نگاه ویژه می شود. در این راستا پرسش اصلی این خواهد بود، روابط ایران و ترکیه در ابعاد مختلف پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چه تحولی یافته است و این حزب چه نقش و تاثیری بر این تحول داشته است؟ پاسخ موقت به پرسش حاضر این خواهد بود که، روابط ایران و ترکیه در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تحولی اساسی و متفاوت با روابط گذشته و نگاه تاریخی یافته و بازخوردی از تحول در سیاست خارجی دو کشور می باشد. این مساله به ویژه در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه مشهودتر بوده است. بر این اساس نوشتار حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، به دنبال آزمون فرضیه فوق است. علاوه بر این، با جدول ها و شکل های گوناگون سعی می شود آثار تحول روابط ایران و ترکیه برجسته سازی شود.