سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه داداشیان – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد اصغری لسکوکلایه – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب مدیریت مناسب این منابع یکی از مهمترین نیازهای کشور بوده و همواره با چالشهای زیادی مواجه است یکی ازمناسب ترین ساختارها برای مواجهه با چالشها و حل مسائل حوزه مدیریت منابع آب به کارگیری کانونهای تفکر در آن است کانون تفکر به عنوان نهاد مولد اندیشه نقشی کلیدی در استفاده از توان متخصصان در زمینه های مختلف را برعهده دارد این نهاد همچنین به عنوان پل ارتباطی صنعت و دانشگاه با پرکردن خلا موجود در این زمینه امکان استفاده از دانش جامعه علمی در جهت حل مسائل را فراهم و با استفاده از خرد جمعی و اصل جمع اندیشی امکان دستیابی به مناسب ترین راه حل را افزایش می دهد دراین مقاله با ضمن مرور مختصر ادبیات کانون تفکر کارکردهای آن در مدیریت منابع آب کشور بیان میشود.