سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم یزدان پرست – کارشناس ارشد نقشه برداری گرایش ژئودزی ،مربی گروه نقشه برداری موسسه آم

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن اکثر آتشفشان های فعال در مجاورت شهر های پر جمعیت ،در این مطالعه ،ابتدا به بررسی چگونگی فوران آتشفشان و اثرات ناشی از آن بر طبیعت و مواد آتشفشا نی ایجاد شده پرداخته میشود، سپس با توجه به این که روش های گوناگونی برای آشکارسازی و پیش بینی فوران آتشفشان وجود دارد این روش ها را به دو دسته ژئودزی و غیر ژئودزی تقسیم نموده و به روش های غیر ژئودزی در این زمینه اشاره شده و توضیح مختصری در ارتباط با هر کدام از روشهای غیر ژئودزی موجود ارائه خواهد شد. در بخش سوم بر روشهای ژئودزی پیش بینی و فوران آتشفشان متمرکز شده وتوضیحاتی در این زمینه ارائه خواهد شد و در نهایت نتیجه گیری هایی در این زمینه انجام میشود . تکنیکهای آشکارسازی تغییر شکل برای محیط های آتشفشانی از تکنیکهایی مثل ترازیابی دقیق تاEDMو اخیرا به استفاده ازGPS توسعه یافته است. با توجه به مطالعه انجام شدهGPS روش مناسبی برای پیش بینی فوران آتشفشان میباشدکه در ادامه به طور مفصل توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهد شد.