سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ناصر شاهنازیان – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد کارشناسا
سعید عبدحافظ – تبریز، نصف راه، اداره کل کار و امور اجتمائی استان، دانشجوی رشته مدیریت
مجید مقصودی – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد روابط عم

چکیده:

منظور از نوآوری، خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است. به عبارت دیگر نوآوری همان ارائه محصول، فرآیند و خدمات جدید به بازار است.نوآوری یکی از مهمترین ابزار و امکانات شرکت ها و سازمان ها در رسیدن به موفقیت و مبازره با رقبا محسوب می گردد. وقتی افراد یا سازمان ها تمام مراحل کار و مدیریت بر روی ایده های جدید خود و دیگران را تقبل نموده و مخاطرات آن را می پذیرند و در واقع نوآوری را به ثمر می رسانند، فرآیند کارآفرینی انجام شده است. در این مقاله ابتدا تعریف کارآفرینی و نوآوری را از ابعاد مختلف نظری بیان می کند و ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری وجایگاه نوآوری را در فعالیت های کارآفرینی بررسی می کند. نگارنده سعی دارد فرآیند نوآوری که شامل مراحل ابتکار، ارزیابی، توسعه، اجرا و مدل های نوآوری سازمان، شامل مدل فشار تکنولوژی، مدل جذب بازار و مدل یکپارچه می باشد را به بحث بگذارد و در پایان نیز به نقش دولت در گسترش زمینه های نوآوری می پردازد.