سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آلاله اشرفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فرخ پارسی زاده – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

زلزله موجب از بین رفتن مکان ها و فرایند تطبیق عینیت و ذهنیت را برای ساکنان مشکل تر کرده مکان عنصر اصلی هویت ساکنان آن است و انسان ها با شناخت آن می توانند به شناخت خود نایل شوند و به عنوان ظرفی که دربرگیرنده حوادث و وقایع است به حفظ خاطرات کمک کند دراین مقاله با ارایه ویژگیهای محیط بیرونی که دراثرعوامل مختلف همچون زلزله ممکن است از بین رفته باشد راه حلهایی برای باززنده سازی مکان ها پس از زلزله با هدف حفظو ارتقا هویت مکانی و حافظه جمعی پیشنهاد شود.