سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرمحمد امیرابراهیمی – دکتری مهندسی عمران شرکت ساختمانی تابلیه
علی نعمتی حیاتی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از فضاهای زیرزمینی در شرایط کاهش فضاهای سطحی شهری نگرش به این فضاها بعنوان یک منبع تجدید ناپذیر در مقوله برنامه ریزی شهر اجتناب ناپذیر می نماید این مقاله در بخش اول با نگاهی به نقش فضاهای زیرزمینی در برنامه ریزی زیربنایی شهری اهمیت برنامه ریزی شهری سهبعدی را مورد تاکید قرار می دهد و نمونه هایی از روند استفاده از فضاهای زیرزمینی را درشهرهای بزرگ دنیا ارائه می دهد دربخش دوم نقش مفاهیم نوین در طراحی و اجرای این فضاهای زیرزمینی به منظور بهینه سازی استفادها ز منابع تجدید ناپذیری مانند زمان و مصالح ساختمانی و محافظت از مستحدثات سطحی از طریق بهسازی زمین و کنترل نشست ها مورد بررسی قرار می گیرد.