سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده مهرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر

چکیده:

امروزه صنایع لبنی دردنیا گسترش قابل ملاحظه ای یافته است و تولید شیردردنیا هنوز درردیف اول مواد غذایی و دامداری قرار دارد این درحالی استکه هنوز دربرخی از بازارهاکمبود محصولات لبنی وجود داشته و یا به شکلی مناسب دراختیار مصرف کننده قرار نمیگیرد بنابراین ارتقای این محصولات غذایی با ارزش درسبد مصرفی مشتریان و استفاده از روشهای صحیح درتولید و توزیع مناسب آن اهمیت زیادی پیدا می کند دراین میان یکی از عوامل مهم درنظر گرفتن رضایت مشتریان میب اشد چرا که صاحبنظرات افزایش رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویت های سیستم بازاربرشمرده و لزوم پایبندی به جل ب رضایت مشتریان پیش شرط اصلی موفقیت و رقابت به حساب می شاید دراین مقاله سعی شده ضمن بررسی نقش محصولات لبنیدرالگوی مصرف افراد و لزوم توجه به بازار این محصول و یافتن این که چه امکاناتی سبب جلب رضایت مشتریان محصولات لبنی که دارای درگیری ذهنی نسبتا پایینی هستند شده و آنها را به خرید مارک خاصی ازکالا تشویق می نماید می تواند تولید کنندگان این محصولات را دربراورده کردن بهتر خواسته های مشتریان یاری نماید.