مقاله نقش ویروس اپشتاین بار در تشکیل ناخنک چشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: نقش ویروس اپشتاین بار در تشکیل ناخنک چشمی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخنک چشمی
مقاله ویروس ابشتاین بار
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی میشار
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: بازوری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تبرائی علیجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ناخنک چشمی یک ضایعه فیبروواسکولار است که گاهی سبب کاهش بینایی شده و هنوز علت مشخصی برای آن یافت نشده است. این مطالعه به منظور تعیین نقش ویروس اپشتاین بار در تشکیل ناخنک چشمی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی ۵۰ نمونه بافتی بیمارانی که تحت عمل جراحی ناخنک چشمی قرار گرفته بودند و ۱۰ نمونه کونژنکتیوال طبیعی بیمارانی که تحت عمل جراحی چشمی غیر از ناخنک قرار گرفته بودند؛ انجام شد. وجود ویروس اپشتاین بار با استفاده از روش PCR بررسی شد.
یافته ها: در بیماران تحت عمل جراحی ناخنک چشمی، ۳ مورد (۶ درصد) ابشتاین بار مثبت بود و نمونه های کنترل از این نظر منفی بودند. بین تشکیل ناخنک چشمی و عفونت با ویروس ابشتاین بار ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ویروس ابشتاین بار در ایجاد ناخنک چشمی نقشی ندارد.