سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیما احسان ملکی – کارشناسی حسابداری
ناصر عبدلی محمودآباد – کارشناسی حسابداری
رضا فرید – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

درکسب و کارامروزه کسب رضایت مشتری و تامین خواسته های او نقش حیاتی دراهداف سازمان دارد و به عبارتی کلید رشد کسب و کاردربدست آوردن رضایت مشتری است بنابراین درسازمان هایی همانند بانکها لزوم ایجاد واحد یکپارچه مرتبط با امورمشتریان ضروری است مدیریتکارامدروابطمشتری یک چالش مهم دررقابت کسب و کارشده است به علاوه انتظارات و خواسته های مشتریان متغیر و رو به تکامل است و لذا سیستم ارتباط با مشتریان سیستمی پویاست مدیریت ارتباط با مشتری مستلزم برخورداری از زیرساخت های مناسب فنی اقتصادی و نیروی انسانی می باشد بدیهی است که برای توسعه تجارت الکترونیکی درکشور ورود به بازارهای جهانی و عضویت درسازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی داشتن مدیریت روابط با مشتری ازالزامات اساسی به شمار میرود.