سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدصدرالدین شجاع الدین – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

گردشگری و توریسم از جمله صنایع بزرگ در جهان است )گی ( ۱۳۸۲ و گردشگری یا توریسم ورزشی تلفیقی از این دو صنعت )گردشگری –ورزش (میباشد.این مقوله به سرعت در حال رشد وتبدیل به صنعتی بزرگ و مستقل است Lavalle 1997,Green and chalip 1998)) هم اکنون شرکتهای بزرگی در خصوص گردشگری ورزشی فعالیت می نمایند و گردشگران ورزشی در حیطه گسترده ای از رویدادهای ملی یا فراملی شرکت می نمایند و بهره مندی از فواید آن بستگی به برنامه ریزی دقیق در تمامی زمینه های آن دارد شاید بتوان اذعان نمود که مهمترین بخش در برنامه ریزی توریسم ورزشی بازاریابی می باشد و این امکان پذیر نیست مگر به شناخت شرایط موجود، آشنایی با توانمندیها و قابلیت ها، شناسایی چالش ها موانع و مشکلات و در پایان ارائه راه حلهای مناسب با تکیه بر مستندات علمی و تجارب و نظر اندیشمندان .البته سفر برای ورزش و یا شرکت در جشنواره های ورزشی و مسابقات سابقه دیرینه داشته و به قرنها قبل بازمی گردد که نمونه های آن را در تمدنهای اولیه مصر، یونان، روم و چین و برخی از تمدنهای آسیایی می توان یافت لیکن حضور آن به شکل جدید و نوین و توسعه آن منحصرا مربوط به قرن اخیر است.نکته مهم آشنایی با مخاطبین این عرصه و شناسایی انگیزه های آنان می باشد لذا در مقاله حاضر سعی شده با تکیه بر نظر محققین و ارائه خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در این راستا در چارچوب ادبیات تحقیق مجموعه ائی از انگیزه های مطروحه شامل مسائل فرهنگی، همگرایی، سلامتی، عشق به فعالیتهای ورزشی، منزلت اجتماعی، لذت، پر کردن اوقات فراغت، کسب دانش و تعادل در زندگی، کاوش فرهنگی، آشنایی با مناطق جغرافیایی جدید و متفاوت بودن بعنوان بخشی از آن ارایه گردد. بدیهی است این شناسایی به تنهایی کارساز نخواهد بود و مشکل را حل نخواهد کرد مگر اینکه این چالش ها و مشکلات شناسایی گردد لذا با تحقیق در عرصه ملی مجموعه ایی از مشکلات از عدم آگاهی خانواده ها، فقدان سیستم جامع اطلاعاتی، کم رنگ بودن ارتباط مناسب میان دستگاهها اطلاع رسانی محدود، آموزش نامناسب، مسائل اقتصادی، کمبود تأسیسات اقامتی، تبلیغات سوء، مشکلات سرمایه گذاری، ضعف سیستم حمل و نقل و بازاریابی مناسب تا وجود سازمانهای موازی در عرصه گردشگری و یا گرانی هزینه های موجود و مواردی از این نوع بعنوان چالش های اساسی مطرح گردد .در ادامه به بهره مندی از تجارب سایر کشورها و نیز محدود تحقیقات داخلی صورت گرفته بیست و هفت راهکار اساسی از جمله مهمترین آنها که ارایه آموزشهای آکادمیک و صدور مدارک علمی در این ارتباط و شناسایی قابلیت های موجود، بهره مندی از نفوذ هنرمندان و ورزشکاران، بسترسازی مناسب به منظور تشویق و ترغیب افراد جامعه و نیز تبیین جایگاه توریسم ورزشی در برنامه پنج ساله و بویژه چشم انداز بیست ساله کشور در کنار توسعه منطقه ای و بخشی با نگاهی واقع بینانه به شرایط موجود بعنوان کلید نهایی در دست یابی به بازارهای جدید در صحنه ورزشی می باشد بدیهی است حمایت های سیاسی و قانونی و ایجاد زیرساخت های مناسب، تفسیر و اصلاح برخی از قوانین اجرایی و معرفی متولی اساسی بعنوان سیاست گذار نهایی نیز می تواند در این توسعه مؤثر بوده و به آن شتاب ببخشد.