سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین دریایی – مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد
جمال ذاکری – مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

چکیده:

آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی سیاسی و فرهنگی هرجامعه است بررسی عوامل موثر برپیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش و به تبع ان از آموزش عالی توانمند و کارامد برخوردار بوده اند به تعبیر دیگر این دو نهاد رسمی آموزش به افراد جامعه را میت وان از نهادهای تعیین کننده بنیادهای فرهنگی و اخلاقی یک جامعه دانست این دو نهاد مذکور با توجه به نقش خود از یک سو با کدکان و نوجوانان و جوانان خلاق مبتکر و مستعد از سوی دیگر با طیف گستردها ی از مردم به عنوان خانواده ها درارتباط هستند و آموزشهای خود را چه مثبت و چه منفی به پیکره جامعه تزریق می کنند بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه است که آثار آن متوجه جامعه و خانواده خواهد شد یکی از آفت های بزرگ آموزش و پروش اموزش عالی و خانواده ها که همه ساله به میزان زیادی امکانات منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تاثیرات غیرقابل جبرانی در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است