مقاله نقش واسطه ای مقابله زوجی در رابطه بین استانداردهای زناشویی و رضایت زناشویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: نقش واسطه ای مقابله زوجی در رابطه بین استانداردهای زناشویی و رضایت زناشویی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج
مقاله شناخت
مقاله استرس
مقاله مقابله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مهر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سودانی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استانداردهای زناشویی از طریق مقابله زوجی بر رضایت زناشویی زوج ها انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۵۰ زوج ساکن شهر اهواز بود که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استانداردهای رابطه خاص، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه مقابله زوجی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش الگویابی معادلات ساختاری و برای بررسی اثرات غیرمستقیم از آزمون بوت استراپ استفاده گردید. مدل ارزیابی شده از شاخص های برازندگی خوبی برخوردار بود. نتایج تحلیل نشان داد که استانداردهای زناشویی فقط برای شوهران به طور مستقیم بر رضایت زناشویی آن ها تاثیر دارد. علاوه بر آن، نتایج پژوهش نشان داد که استانداردهای زناشویی شوهران و زنان، به صورت واسطه ای و از طریق مقابله زوجی خود و همسرشان بر رضایت زناشویی آن ها اثر دارد.