سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سروین الهی – کارشناس معماری دانشگاه تهران

چکیده:

مفهوم هویت در تداوم تاریخی و پیوستگی آن نهفته و وابسته به عنصر زمان است داشتن ویژگیهای مشترک در طول زمان و استمرار آن به نحوی که تجربه های مشترک انسانی را رقم بزند این مفهوم راتداعی می کند معماری و شهرسازی محصول تعامل انسان با محیط و جامعه با تاریخ تلقی می شود به عبارتی روشن تر معماری ظرف زندگی و شهر آبادی ای است که روح اجتماعی در آن دمیده شده است معماری و شهر برای انسان فراتر از کالبد رفته و مجموعه ای از ادراکات کاربر از فضا و اجزا آن را به صورت یک هاله معنایی در برمیگیرد با ورود اسلام تفسیر کودکانه در معماری و شهرسازی ایرانی تبدیل به تفسیری حکیمانه گشت چرا که در اسلام همه عالم مظهر وجود اوست حقیقت معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی درعین سیال بودن ماهیت از حیثیت پایدار هویت برخوردار است دراین مقاله پس از ارایه تعریف هویت و بررسی دیدگاه های گوناگون در این زمینه به چگونگی تاثیر گذاری هویت ایرانیاسلامی برمعماری و شهرسازی پرداخته می شود.