سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه برخورداری – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پریسا رستم بیگی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

یکی از عامل هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی است. طی دو دهه اخیر، مبحث هوش هیجانی، یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره کاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است. ویژگیهای مربوط به مفهوم هوش هیجانی کاملا منطبق با حرفه پرستاری می باشد. نوع و طبیعت حرفه پرستاری ایجاب می کند که اعضای آن باید آگاهی از خود را که شامل مهارتهای بین فردی و درون فردی، مدیریت هیجان و توسعه همدلی و ارتباطات درمانی پرستار-بیمار می باشد را کسب کنند. پرستاران نقش مهمی در حمایت و همکاری مثبت در محیط کار دارند و از ویژگیهای هوش هیجانی در تعاملاتشان با همکاران و بیماران استفاده می کنند. لذا نیاز است که مفاهیم هوش هیجانی به طور صریح در آموزش پرستاری آورده شود وآموزش پرستاری باید محیط یادگیری را به وجود آورد تا اهمیت هوش هیجانی در پرورش و رشد این کیفیتها در دانشجویان را فراهم کند. همچنین با برگزاری کلاس های ضمن خدمت جهت آشنایی پرستاران و رهبران پرستاری با مفهوم هوش هیجانی و راههای افزایش آن می توان رفتار سازمانی را بهبود بخشید.