مقاله نقش هوش هیجانی و طرح واره های هیجانی در رضایت مندی زناشویی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۴۸۹ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش هوش هیجانی و طرح واره های هیجانی در رضایت مندی زناشویی زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره های هیجانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله رضایت مندی زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نادری یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورعباس علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و طرح واره های هیجانی در رضایت مندی زناشویی زنان بود. ۲۰۰ نفر زن متاهل به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس های طرح واره های هیجانی، هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام تحلیل شد.
نتایج نشان داد که مولفه های توجه و تمایز هوش هیجانی، پیش بینی کننده معنادار اکثر ابعاد رضایت مندی زناشویی هستند.
هم چنین، طرح واره های هیجانی سرزنش، توافق، دیدگاه ساده انگارنه نسبت به هیجان ها و ارزش های والاتر ابعاد مختلف رضایت مندی زناشویی را پیش بینی کردند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی و طرح واره های هیجانی کارآمد نقش کلیدی در رضایت مندی زناشویی ایفا می کنند.