سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز کاشانی –

چکیده:

همزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات الزمات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه کارکنان و کارشناسان نیز بسیار متحول و دگرگون شده است . کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی گروه های قومی و ملی امکان پذیر است. بهترین تشریح کننده این توانایی را می توان سازه جدید و جامع هوش فرهنگی دانست که تمامی جنبه های مورد نیاز برای فعالیت اثربخش در موقعیت های فرهنگی متنوع را در بر می گیرد و همچنین کارکنان برخوردار از سطوح بالای خصیصه هوش هیجانی به این علت که تمایل بیشتری نسبت به تنظیم و کنترل احساساتشان دارند. همچنین با توجه به دید نوینی که نسبت به رهبری غیررسمی در سازمانها ارائه شده در آن تمام افراد توانایی تصمیم گیری در مورد وظایف و کارهای خود را دارند. در سازمان های ما در خصوص هوش فرهنگی و هوش هیجانی تحیقیقات زیادی صورت گرفته است اما رابطه آن ها با خودرهبری کارکنان مسئله جدیدی است که در این تحقیق به آن پرداخته ایم.