مقاله نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۵۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوشمندی کسب و کار
مقاله استراتژی کسب و کار
مقاله مدیریت استراتژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بنکدارمازندرانی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی حق مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله بررسی نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات در زمینه های: کلیات هوش کسب و کار، تاریخچه، ابعاد اصلی و فرایند آن در سازمان ها آغاز می شود و آنگاه با تاکید بر ضرورت استفاده از هوش کسب و کار در سازمان، اجرا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار و روش اعمال یک استراتژی هوشمند در کسب و کار از یکسو و بررسی مولفه های مدیریت استراتژیک از سوی دیگر به این مهم پرداخته شده است. نتایج بررسی به طور کلی از اهمیت روزافزون نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک حکایت دارد، با اینحال چارچوب پیشنهادی به کارگیری هوشمندی کسب و کار در مدیریت استراتژیک در محیط های کاری پیچیده امروز از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست.