سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رجبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مریم زمانی – دانشجو

چکیده:

هزینه های بالاسری در برآورد ساختمان سازی فوق العاده مهم هستند کم اهمیت دانستن این هزینه ها از جانب برخی پیمانکاران،آنان را مجبور ساخته تا از کارکناره گیری کنند این هزینه ها شامل بخش قابل توجهی از هزینه ساخت و ساز هستند هزینه بالاسری پروژه های ساختمانی متشکل از هزینه بالاسری عمومی دفتر مرکزی و هزینه بالاسری کارپروژه می باشد نتایج تحقیق بیانگر این مطالب است که ضریب بالاسری کل بدست آمده در شرکت های ساختمانی در کشور ما با ضریب بالاسری در نظر گرفته شده برای پروژه ها۳ / ۱ برای طرح های عمرانی تفاوت زیادی داشته که عدم آگاهی پیمانکاران از میزان واقعی هزینه های بالاسری در پروژه های خود می تواند باعث ضرر و ورشکستگی آنان گردد. ضریب بدست آمده در این تحقیق در شرکت های رتبه ۱ تا ۴ به ترتیب برابر ۳۶ / ۱ – ۳۹ / ۱ – ۴ / ۱ و ۴۵ / ۱ می باشد .ضریب بالاسری کار در شرکت های رتبه ۱ تا ۴ برابر ۳ / ۱ – ۳۲ / ۱ – ۳۴ / ۱ و ۳۷ / ۱ بوده و همچنین ضریب بالاسری عمومی نیز در شرکتهای ساختمانی رتبه ۱ تا ۴ به ترتیب برابر ۰۳۷ / ۱ – ۰۴ / ۱ – ۰۳ / ۱ و ۰۴ / ۱ میباشد که با مقایسه ضرایب هزینه بالاسری کار و عمومی درمیابیم که هزینه های بالاسری کار در پروژه به مراتب بیشتر از هزینه های بالاسری عمومی بوده که دلیل آن اینست که هزینه های بالاسری عمومی یا دفتر مرکزی مربوط به تمامی پروژه های در دست اجرای شرکت بوده و سهم پروژه در دست بررسی از هزینه های بالاسری عمومی ناچیز می گردد.