سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حسین افلاکی فرد – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
سمیه جوکار – دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

این تحقیق مطالعه ایاست در زمینه نقش هدف در برنامه ریزی درسی که سعی شده است با توجه به منابع موجود و در دسترس در حد امکان اهمیت موضوع از دیدگاه صاحبنظران این حیطه بررسی می شود با توجه به اینکه این موضوع زیر مجموعه ای از شیوه های نوین نظارت بر آموزش و برنامه ریزی درسی می باشد سعی بر این است که متناسب با موضوعات محور همایش انتخاب گردد جهت ارائه ی مطالب تلاش براین بوده که موارد زیر پوشش داده شود: بررسی ضرورت و اهمیت موضوع هدف در برنامه ریزی درسی برای آشنایی برنامه ریزی با این مساله تعاریف مختلف ا زاهداف جهت معرفی انواع هدفهای مورد نظر و کاربردی در رابطه با موضوع مدنظر این تحقیق معرفی انواع اهداف با بیان کردن ویژگیهای آن اهداف در جهت مناسب واقع شدن هدفها معرفی چندین روش و اصول برای تعیین هدف به دلیل راهنمایی برنامه ریز جهت تعیین هدف مناسب بررسی اهداف مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به نقش مهم آن در رسیدن به سرمنزل معین ارائه دادن عوامل موثر در تعیین اهداف