سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد هوانورد – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
محمدرضا صمیمی – شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران، تهران.

چکیده:

اهمیت مدیریت ریسک در راهبری یک سازمان یا کسب و کار از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. اکثر کارشناسان وصاح بنظران مدیریت، مدیریت ریسک را در ردیف مدیریت استراتژیک قرار داده و اعتقاد دارند، مدیریت صحیح و اثربخش ریسک عامل اصلی موفقیت کسب و کار بوده و موجب م یشود تا سازما نها در دنیای رقابت و تغییرات سریع، توان ادامه حیات را داشته باشند. در این مقاله کوتاه قصد بر این است تا مسئولی تهای مدیریت ریسک در سازما نها به طور خلاصه ارائه شود و در نهایت نمونه موفقی از مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور ارائه شود.