مقاله نقش های شش گانه زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: نقش های شش گانه زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنایی
مقاله نقش های زبان
مقاله آموزه های اخلاقی
مقاله نقش ترغیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنایی از پایه گذاران ادبیات تعلیمی و از سرآمدان آن محسوب می شود. بیشتر قصاید او سرشار از مضامین حکیمانه و تعلیمی است و همچون سایر اشعار تعلیمی این شاعر بزرگ، با آموزه های اخلاقی و مذهبی گره خورده است.مقاله حاضر سعی دارد با توجه به اهمیت کارکرد نقش های زبان در القای مفاهیم، به تحلیل و بررسی کارکرد آنها در ادبیات تعلیمی بر اساس الگوی یاکوبسن، زبان شناس معاصر، بپردازد. به این منظور یکی از قصاید سنایی را که سرشار از آموزهای تعلیمی و اخلاقی است، از حیث میزان تاثیر هر یک از نقش های زبانی در جهت انتقال آموزه های تعلیمی، مورد واکاوی قرار می دهد. یاکوبسن در به کارگیری نظریه ارتباط در ادبیات، قائل به شش مولفه ارتباطی است: ۱- پیام (اثر ادبی) ۲- فرستنده پیام (نویسنده یا شاعر) ۳- گیرنده پیام (مخاطب – خواننده) ۴- رمز (قواعد و هنجارهای زبان) ۵- زمینه تماس (موقعیت های اجتماعی و فرهنگی) ۶- مجرای ارتباطی تماس (کلمات یا اصوات). بر این اساس در ادبیات تعلیمی عموما و در قصیده مورد بررسی خصوصا، مولفه سوم یعنی مخاطب، محور اصلی فرایند ارتباط به شمار می رود و از میان نقش های شش گانه زبان (ترغیبی، عاطفی، همدلی، ادبی، فرازبانی و ارجاعی) نقش ترغیبی به عنوان نقش عمودی و اصلی و بقیه به عنوان نقش وسیله ای و فرعی محسوب می گردد. این امر خود حاکی از آگاهی و تسلط شاعر بر فنون سخنوری و معیارهای بلاغت در زبان فارسی است.