سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا بشیری حدادان – دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

چکیده:

نیایش درفرهنگ و حیاتی اسلام دارای ابعاد مختلفی است یکی از ابعاد آنها بعدتربیتی و نقش آن دررشد و تعالی فرهنگ فردوجامعه است انسان بهعنوان یک موجود اجتماعی دارای انواع ارتباطهاست نیاش ارتباط انسان رابا خدا با خود فرد با دیگران و با جهان پیرامون انسان معنا و نظم می بخشد تاثیر نیایش درتربیت و رشد فرهنگ فرد وجامعه به قدری اهمیت دارد که آیات وحی شهررا که محل زندگی انسانهاست مکانی میداند که محل عبادت و نیایش باشد این مقاله بران است علاوه برتعریف و بیان جایگاه نیایش نقش و آثار نیایش را درتعالی فرهنگ فردوجامعه بیان نماید.