سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محدثه نادر شاهی – دانشگاه پیام نور – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی
حسن فلاح – دانشگاه پیام نور – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

تفکر سیستمی بر خلاف برخی از جنبش های فکری که در یک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نمو کرده اند در خارج از محدوده یک علم معین متولد شده و در محیطی میان رشته ای رشد کرد. از آنجا که این شیوه تفکر به طور کلی با مجموعه هایی متشکل از اجزا سرو کار دارد نه با خود اجزا ضرورتا از مرزهای سنتی علوم خاص فرانر رفته و عمومیت یافته است . با نگاه به متون علمی دیده می شود که نیاز به کاربرد تفکر سیستمی نه تنها در علومی مانند علوم مهندسی بلکه ر علوم اجتماعی نیز ضروری است. یکی از مسائل اجتماعی هر کشور بهبود وضعیت امور کشور شامل توسعه فرهنگی ، توسعه کشاورزی ، توسعه صنعتی و حل معضلات اجتماعی و اموری از این فبیل می باشد. به عبارتی توسعه همه جانبه به عنوان اهداف راهبردی و آرمانی هر کشور مدنظر است. با توجه به ماهین مسئله وجود نگرشی کل گرا جهت مطاعه و بهبود امور کشور اجتناب پذیر است و تنها رویکرد مناسب در برخورد با مسائل کشور پذیری تگرش سیستمی است . به دنبال درک و پذیرش نگرش سستمی به امور کشور به عنوان اولین گام در فرآیند توسعه همه جانبه کشور در گگام دوم تشخیص و تعیین هدف از این رویکرد باید صورت گیرد. توسعه همه جانبه فلسفه وجودی این رویکرد است و آنچه که در این مرحله مهم است شناسایی هدقف یا اهداف اولویت داری اسشت که بتوان به عنوان مبنا و محور این رویکرد قرار داد. با انتخاب مناسب یک یا چند هدف اولویت دار به عنوان محور حرکت می توان انتظار داشت که سایر اهداف نیز طور نسبی تحقق می یابند. در این مقاله ضمن معرفی و مروری بر تفکر و نگرش سیستکی لزوم نگرش سیستمی به امور کشور با هدف نوسعه بیان شده است . در ادامه هدف اولویت دار اشتغال زایی که یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی مطرح در کشور می باشد به عنوان هدف اصلی نگرش سیستم جهت توسعه کشور معرفی گردیده است. از طرفی از آنجایی که اشتغال آحاد جامعه از طریق فعالیت های اقتصادی تحقیق می یابد نگرش سیستمی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی استوار بر سه رکن اصلی نگرش سیستمی ، هدف اشتغال و ابزار فناوری اطلاعات به عنوان راهکاری جهت بهبود و توسعه کشور معرفی گردیده است . همچنین مراحل لازم جهت اجرایی شدن این نگرش که موثر بودن آن در توسعه همه جانبه کشور را به دنبال خواهد داشت آورده شده است.