سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین کیائی – کارشناسی ارشد حسابداری
محمد نظری پور – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

امروزه روند شتابان تغییرات دنیای مدرن درعرصه های اقتصادی و اجتماعی ازیکسو و سیل ایده و طرح های جدید ساخت و سازومعماری نوین از سویی دیگر ضرورت تغییر سیستم های اطلاع رسانی مدیران صنعت احداث و املاک را نیز سرعت بخشیده است بهبود مستمر به معنای کوشش دائمی و ارتقای پایدار شاخصهای مدیریت منابع درمسیر رضایتمندی مشتریان است این کوشش باید به حذف ضایعات و دوباره کاریها ساده کردن طراحی و فرایندهای ساخت و کاهش زمان واکنش به تقاضای بازار منتهی شود سیستم اطلاعات حسابداری بعنوان محوری ترین ابزار اطلاع رسانی مدیریت همواره وظیفه انتقال بیشترین باراطلاعاتی به مدیران را بعهده داشته و قادر به ارائه اطلاعاتی مفید و سودمند با رویکرد بهبود مستمر عملیات می باشد سازگاری سیستم اطلاعات حسابداری منطبق با نیاز روزاین صنعت ازطریق روشهای نوین هزینه یابی و پردازش داده ها تحت یک بانک اطلاعاتی با دسترسی سریع و پیوسته به اطلاعات مربوط دربخشهای مواد و مصالح مالی و محاسباتی فنی مهندسی و فروش انجام پذیر خواهد بود.