سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
علی میغی –
سعید نصرتی –

چکیده:

امروزه کمتر سازمانی است که به نقش نظام پیشنهادها در بهبود عملکرد سازمان خود واقف نباشد نظام پیشنهادها که نقشی اساسی در مشارکت کارکنان همواره عاملی مهم در ارزیابی مدیریت یک سازمان ایفا می نماید اما مشکل از انجا اغاز می شود که علیرغم تمام محاسن و خصوصیات بارز آن بین پرسنل و مدیران ناشناخته شوده و کمتر به ان اهمیت داده می شود تحقیقات زیادی در سازمان های مختلف جهت مشارکت بیشتر پرسنل در این طرح بزرگ صورت گرفته است که در مقاله حاضر یکنواوری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، یعنی نامگذاری یک روز به نام روز پیشنهادها که باعث گردید مشارکت پرسنل در اولین قدم به نحو چشمگیری افزایش یابد شرح داده شده است.