سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهر اصغرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غدایی، دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه
یحیی مقصودلو – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کش

چکیده:

در حال حاضر یک محصول بدون داشتن بستهبندی مناسب از شانس ضعیفی جهت موفقیت در بازارهای بینالمللی برخوردار است، بستهبندی دردرجه اول نقش حفاظت محصول را در برابر انواع خطرات محیطی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تا زمان مصرف را بر عهده دارد و میتواند مسئله گسترش فساد و آلودگی توسط پاتوژنها را به تاخیر بیاندازد در نتیجه علاوه بر بالا رفتن ماندگاری محصول کیفیت ماده غذایی هم حفظ می- شود.بستهبندی نوین با ایفای نقشهای بستهبندی سنتی به بالا رفتن شانس مقبولیت محصول در بازار و اطلاع رسانی به مصرف کننده کمک میکند. در دهههای گذشته نگهداری گوشت تازه و فرآوردههای گوشتی به ترتیب با شکل سنتی بسته بندی و بسته بندی تحت خلا و اتمسفر اصلاح شده صورت میگرفت .اما در حال حاضر، با پیشرفتهای حاصل شده در زمینه مواد اولیه دوستدار محیط زیست، تکنیکهای مدرن و ماشینآلات جدید نوآوریهای قابل توجهی در زمینه بستهبندی فرآوردههای گوشتی صورت گرفته است. با توجه به افق نوآوریهای صنعت بستهبندی و عرضه تسهیلات و امکانات جدید،کیفیت و شکل بستهبندی گوشت ارتقا پیدا کرده است و سطح انتظارات صنعت و مصرف کننده در دستیابی به یک محصول متفاوت با حفظ ویژگیهای پیشین را تامین خواهد کرد. در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر تاثیر عوامل فیزیکی، محیطی، شیمیایی و بیولوژیکی بر فرآوردههای گوشتی، ابزارها و نوآوریهای جدید عرضه شده از قبیل فیلمهای محافظ، بستهبندی فعال، نانوتکنولوژی در کنار تیمارهایی از جمله پلاسما و اشعه مادون قرمز معرفی شوند و تاثیر این نوآوریها در ارتقا کیفیت و افزایش سطح ایمنی و بهداشت گوشت وفرآوردههای آن مورد بررسی قرار گیرند.