مقاله نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله خوداشتغالی
مقاله نهادها
مقاله شاخص های آزادی اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانفر جهانبخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل پیش برنده رشد اقتصادی به شمار می رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به عنوان شاخص کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۰ حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی می شوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسب و کار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند.