سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید شفیع زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حسینعلی باقری رمدانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

دردنیای امروز همه چیز فراوان یافت می شود مگرآرامش که گمشده ای کمیاب است و شیوه ی زندگی دردنیای جدید نیز آن را کمیابتر کرده است یکی ازمشخصه های زندگی جدید استرس و تنیدگی های روانی است امروزه اثرعبادات و نیایش برهیچ کس پوشیده نیست و صاحبنظران و روانشناسان به این امر معتقدند که ارتباط معنوی با خدا بصورت نماز و دعا می تواند بسیاری زمشکلات و گرفتاریهای جسمی و روحی انسان را رفع کند درقران احادیث و روایات ما همواره تاکید شده است که یادخداد تنها آرامش دهنده واقعی قلبهاست و عبادت و ستایش خداوند یک نیاز درونی و روانی دایمی درانسانهاست تا برای رهایی از دنیا زدگی و کسب حیات طیبه و اراسته شدن به فضایل کریمه و رها شدن ا زناامیدی و افسردگی و پرهیز ازگناه و انحرافات به دامان عنایت او متوسل شوند دراین مقاله سعی شده است تا به اهمیت و جایگاه نماز درزندگی انسان و نقش سازنده آن درتامین بهداشت روانی پرداخته شود.