سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ربابه معماریان – استادیار دانشگاه تریبت مدرس
الهام صداقت پور –

چکیده:

سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامتی است و سیستم بهداشتی درمانی از طریق پیشرفت علوم و پیشرفت شبکه های اینترنتی که درتسی عموم مردم به آن بیش از گذشته است می تواند آموزشهای مجازی را طراحی نماید باورها نگرش ها ارزشها و رفتارها برروی فیزیولوژی بدن تاثیر میگذارد سلامت جسمی تحت تاثیر سلامت معنوی است هدف از این مطالعه تعیین نقش نظام سلامت از طریق آموزش مجازی برسلامت معنوی افراد جامعه است این مطالعه توصیفی تحلیلی است که برروی ۴۰۰ نفر از افرادی که دسترسی به اینترنت داشتند و درسنین ۵۰-۱ه۸ سال بودند بصورت تصادفی دردسترس انتخاب شدند محیط جمع آوری داده ها درپارک های شهر تهران بود پرسشنامه سلامت معنوی توسط نمونه ها تکمیل شد و درآخر پرسشنامه یک سوال باز بود که منبع کسب اطلاعات شما در جهت حفظ سلامت معنوی چه می باشد