سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف اساسی پژوهش ، تبیین نقش نظام های آموزش عالی در تربیت دانش آموختگان موفق در آستانه ورود به هزاره سوم است.روش پژوهش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است.عمده ترین یافته های حاصل از پژوهش عبارتند از : در دنیای پیچیده و به شدت در حال تغییر و در آستانه ورود به هزاره سوم ، نظامهای آموزش عالی و موسسات دانشگاهی برای مقابله با چالش ها و نیازهای پیش رو ، باید به استقبال نوعی تجدید حیات و تغییرات گستره و متنوع در اهداف ، وظایف و کارکردهای خود بروند.آنها ، جزیی از جمعه بوده و باید خواسته های متنوع ، اجتماعی ، سیاسی ، علمی و اقتصادی برای آموزش را به بهترین نحو ممکن پاسخ دهند به طوریکه فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای حس مسئولیت پذیری بوده و از نظر توانایی علمی و مهارتهای کاری اثر بخش و کارآ باشند.