سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محمد فروغی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

در بررسی ساخت و سازهای موجود در کشور، دو دسته کاملاً جلب توجه می نمایند. یک دسته ساختمان هایی که از نظر کیفیت و نیز زیبایی از افتخارات ملی تلقی می گردند و دسته ای دیگر که وجودشان موجب سرافکندگی متخصصین جامعه است. در این بررسی ها به خوبی آشکار می شود که دلیل عمده تفاوت بارز بین این دو دسته، توجه و عدم توجه به مقوله نظارت در اجرای آن ها است. هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش نظارت اجرایی بر کیفیت ساخت و ساز و پرداختن به اهمیت موضوع است.