سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایراندخت فیاض – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
بهزاد نوروزی چگینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

نخبگان و متخصصان هر کشور را به حق بایدتروت ملی آن سرزمین به شمار آورد.یک متفکر ، حاصل و فشرده تلاش میلیون ها انسان در طول سال ها و قرن هاست.نخبگان کسانی هستند که اندیشه مردم را بارور می سازند و مسیر جامعه بشریت را عوض می نمایند و برای کشور خویش علوم و فنون ، فرهنگ نو ، ثروت ، عزت و افتخار می آفرینند نخبگان قادرند با تولید علم ، فن ، فناوری و صنعت جدید ، فرصت های شغلی جدید برای جامعه خویش ایجاد نمایند.کشورهایی که در نخبه پروری و حفظ و نگهداری آنها می کوشند ، در فرآیند جهانی شدن از دیگران در همه زمینه ها گوی رقابت را خواهند ربود.راه هایی چون : شناخت استعدادهای خاص و پرورش آن ، حمایت از نخبگان ، جذب و به کارگیری آنان ، تقویت روحیه و ارتقاء امور معیشتی آنان برای آزاد سازی اوقات پژوهشی ، افزایش اعتماد به نفس ، شایسته سالاری در امور پژوهشی ، افزایش تعامل پژوهشگران حوزه های مختلف ، استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان ، دسترسی فوری به منابع و پایگاه های اطلاعاتی و ….. موجب دلگرمی و جدیت بیشتر آنان در توسعه امور آموزشی کشور خواهد شد.هدف از این تحقیق بررسی نقش نخبگان در ارتقاء آموزشی کشور می باشد. و به این منظور از روش توصیفی استفاده شده و جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد ، مدارک و منابع مرتبط با تحقیق می باشد.سئوالات تحقیق : ۱- جایگاه نخبگان در نظام آموزشی کشور چیست ؟ ۲- آسیب شناسی وضعیت موجود نخبگان در نظام آموزشی ما را به چه مسایل و مشکلات می رساند ؟ ۳- چه راهکارهایی برای بهره گیری از نخبگان در جهت تحقق اهداف نظام آموزشی کشورمان ایران وجود دارد؟