سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا طالبی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیقات به عمل آمده برروی گسلهای لرزه زا seismogenic faults نشان میدهد که ناپیوستگی ها discontinuities نقش تعیین کننده ای درسینماتیک و دینامیک فرایند گسلش دارند و تشخیص ناپیوستگی ها مهمترین عامل درشناسایی قطعات segments پهنه گسله است هندسه گسل قطر – کازرون درشمال برازجان نشان دهنده پرش به راست right stepping گسل می باشد که دراین منطقه گسل به دوقطعه گسل برازجان درقسمت جنوبی و گسل کازرون درقسمت شمالی تقسیم شده است درقطعه شمالی خمش bend اشکاری درراستای گسل مشخص می باشد که اکثرزلزله های بزرگ این پهنه گسله دراین منطقه بوقوع پیوسته است توزیع تنش برروی قطعات نردبانی گسلها درحالت پرش به راست رژیمهای راستگرد نشان میدهد که این ارایش باعث تسهیل لغزش برروی سطح گسل میشود و توزیع چگالی انرژی واتنش و شدت اختلاف تنش دراطراف خمش به چپleft bending گسلها دررژیمهای راستگرد نشان میدهد که این دومقدار افزایش می یابد و درنتیجه باعث وقوع زلزله های بزرگ دراین منطقه میشود