سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا انوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
الناز عسگری نمین – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین و به خطرافتادن محیط زیست و اهمیت پایداری انرژی و تولید انرژی های پاک حضور معماری دراین عرصه بسیار مهم و قابل توجه می باشد امروزه معماری پایدار درتمام زمینه های مربوطه از مسائل روز دنیای معماری می باشد که فناوری نانو دراین زمینه نقش پررنگی را بخصوص از طریق مواد و مصالح مصرفی ساختمان می تواند ایفا کند. این نقش بطور مثال درچگونگی پرداختن به این مواد که چطور می توان به کمک فناوری نانو مواد و مصالحی با استحکام بیشتر سبکتر و ارزانتر را نسبت به مواد قبلی در اختیار داشت چگونگی مقاوم کردن بیشتر مواد و مصالح دربرابر تغییرات جوی و باران های اسیدی و خوردگیهای ناشی از واکنشهای شیمیایی درحین اجرا و ساخت عایق ترکردن مواد و مصالح در برابر گرما و سرما و صوت درجهت کاهش مصرف انرژی و اینکه فناوری نانو دراین زمینه ها به چه دستاوردهایی رسیده و یا خواهد رسید مورد بررسی قرارمیگیرد همچنین استفاده از مواد و مصالح هوشمند و حتی خود ترمیم به کمک این فناوری بررسی نانوتیوب ها و نانووایرها و نقش آنها درجهت بهبود مسائل فوق و همچنین استفاده از حسگرهای زیستی برای درک محیط اطراف و دستاودرهای این فناوری روز دنیادرجهت تولید انرژی و نور که درساختمان ها و فضاهای معماری بسیار دارای اهمیت میب اشد نیز از نکات تاکیدی این مقاله میب اشد.